BIURO: +48 52 518 36 70

Oferty pracy

 • Specjalista ds. księgowości

  Miejsce pracy: Bydgoszcz

  Opis stanowiska:


  • Kontrola dokumentów księgowych pod wzglądem formalnym i rachunkowym oraz ich rejestracja w systemie finansowo-księgowym.
  • Wprowadzanie przelewów do systemu bankowego Spółki.
  • Rozliczanie krajowych i zagranicznych delegacji służbowych.
  • Bieżąca analiza rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
  • Kontrola i analiza zapisów sald na kontach należności i zobowiązań.
  • Ewidencjonowanie i rozliczanie rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych.
  • Dekretacja i księgowanie dokumentów.
  • Księgowanie list płac oraz poleceń księgowania dotyczących wynagrodzeń oraz pozostałych obciążeń pracowniczych.
  • Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych.
  • Uzgadnianie sald z kontrahentami.
  • Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
  • Przygotowywanie raportów do sprawozdań sporządzanych na potrzeby spółki i organów nadzorczych.
  • Inne prace administracyjne oraz współpraca przy zadaniach realizowanych w ramach działu.

  Wymagania:


  • Wykształcenie wyższe (w zakresie rachunkowości, finansów, ekonomii).
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata.
  • Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości i podatków.
  • Dobra organizacja pracy.
  • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie w pracę.

  Co oferujemy:


  • Możliwość szkoleń oraz podnoszenie swoich kwalifikacji.
  • Przyjazną atmosferę w pracy.
  • Prywatną opiekę medyczną.
  • Pakiet socjalny.
  • Zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych (razem zwanych dalej: zgłoszeniem rekrutacyjnym) są Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 1.
  Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane KZŁ Bydgoszcz sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 1 w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • Kierownik Działu Jakości

  Miejsce pracy: Bydgoszcz, umowa o pracę

  Twój zakres obowiązków:


  • Koordynowanie prac Działu Kontroli Jakości;
  • Zarządzanie obszarem jakości na każdym etapie wytwarzania wyrobów;
  • Tworzenie wymogów jakościowych dla nowych procesów, wyrobów czy usług;
  • Tworzenie, wdrażanie i monitorowanie aktualności procedur, instrukcji, zapisów oraz innych dokumentów jakościowych zapewniających założony poziom jakości;
  • Kontrola zgodności produkowanych wyrobów z wymaganiami jakościowymi, obowiązującymi normami oraz dokumentacją techniczną;
  • Kontrola jakości dostaw materiałów i podzespołów mających zastosowanie w wyrobie finalnym;
  • Bieżące rozwiązywanie problemów jakościowych;
  • Bieżąca koordynacja i monitorowanie działań korygujących i prewencyjnych wynikających z niezgodności w wyrobie i/lub procesie produkcyjnym;
  • Rejestrowanie i raportowanie danych jakościowych;
  • Wykonywanie badań oraz pomiarów komponentów i wyrobów gotowych;
  • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno- pomiarowym;
  • Zarządzanie wyrobem niezgodnym.

  Nasze wymagania:


  • Wykształcenie wyższe techniczne;
  • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z kontrolą jakości;
  • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
  • Umiejętność poruszania się w zakresie norm, przepisów, dyrektyw i regulaminów;
  • Znajomość procesów produkcyjnych/technologii stosowanych w produkcji;
  • Znajomość technologii pomiarowych, tolerancji geometrycznych;/li>
  • Systemowe i metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów;
  • Umiejętność organizacji czasu pracy i określania priorytetów.

  To oferujemy:


  • Możliwość szkoleń oraz podnoszenia swoich kwalifikacji;
  • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w realizacji ciekawych i złożonych projektów;
  • Przyjazną atmosferę w pracy;
  • Prywatną opiekę medyczną;
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych (razem zwanych dalej: zgłoszeniem rekrutacyjnym) są Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 1.
  Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane KZŁ Bydgoszcz sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 1 w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Miejsce pracy: Bydgoszcz, umowa o pracę

  Twój zakres obowiązków:


  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi,
  • Odpowiedzialność za sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną na potrzeby Właściciela, Zarządu, US, GUS oraz instytucji finansowych,
  • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązujących przepisów,
  • Współpraca z audytorami oraz doradcami podatkowymi przeprowadzającymi badania i przeglądy sprawozdań finansowych,
  • Kontrola i analiza kont księgowych,
  • Kontrola i weryfikacja dokumentów księgowych,
  • Nadzór nad utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego używanego do obsługi księgowości,
  • Kontrola i nadzór nad pracą pracowników działu księgowości – 5 osób.

  Nasze wymagania:


  • Wykształcenie wyższe o kierunku Rachunkowość/ Finanse/ Ekonomia,
  • Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego,
  • Znajomość aktualnych regulacji w zakresie prawa podatkowego, prawa bilansowego oraz ubezpieczeń społecznych,
  • Znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności programu Excel,
  • Mile widziana znajomość systemu Streamsoft Prestiż,
  • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
  • Zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
  • Bardzo dobra organizacja pracy.

  To oferujemy:


  • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Możliwość szkoleń oraz podnoszenia swoich kwalifikacji,
  • Świadczenia socjalne i pracownicze,
  • Niezbędne narzędzia pracy,
  • Opiekę medyczną w prywatnej służbie zdrowia.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych (razem zwanych dalej: zgłoszeniem rekrutacyjnym) są Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 1.
  Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane KZŁ Bydgoszcz sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 1 w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • Team Leader Działu Produktów i R&D

  Miejsce pracy: Bydgoszcz, umowa o pracę

  Twój zakres obowiązków:


  • kierowanie zespołem interdyscyplinarnym,
  • koordynacja i zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi (pilotaże/prototypy/wdrożenia), w tym zarządzanie budżetem, harmonogramami, zmianą i ryzykiem,
  • projektowanie urządzeń elektronicznych wg opracowanych założeń,
  • poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych,
  • nadzorowanie oprogramowania dla systemów embedded,
  • przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej,
  • nadzór nad powstającą dokumentacją techniczną,
  • uruchamianie i testowanie prototypów projektowanych urządzeń,
  • nadzór nad powstającym produktem i jego późniejszym wdrożeniem,
  • analiza konkurencyjnych rozwiązań,
  • wsparcie merytoryczne działu handlowego w rozmowach z klientami,
  • przygotowywanie wycen projektów,
  • współpraca z kooperantami.

  Nasze wymagania:


  • wykształcenie wyższe na kierunku technicznym: elektronika, telekomunikacja lub pokrewne,
  • doświadczenie na stanowisku Kierownika R&D, Project Managera R&D lub Product Ownera,
  • doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym związane z projektowaniem, wdrażaniem i nadzorem nad cyklami życia produktów elektronicznych lub pokrewnych,
  • znajomość elementów elektronicznych,
  • umiejętność projektowania urządzeń elektronicznych,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne czytanie i sporządzanie dokumentacji technicznej oraz kontakt z kontrahentami z zagranicy.

  Mile widziane:


  • doświadczenie w pracy w sektorze teletechniki kolejowej,
  • doświadczenie w pracy z programami Protel, Altium Designer,
  • umiejętność programowania mikrokontrolerów (np. AVR, PIC, ARM) w języku C,C++,
  • uprawnienia SEP.

  To oferujemy:


  • możliwość szkoleń oraz podnoszenia swoich kwalifikacji,
  • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w realizacji ciekawych i złożonych projektów,
  • przyjazną atmosferę w pracy,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych (razem zwanych dalej: zgłoszeniem rekrutacyjnym) są Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 1.
  Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane KZŁ Bydgoszcz sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 1 w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • 1
 • 2

Praca w KZŁ Bydgoszcz

01 Załogę naszej firmy tworzą pracownicy o różnych specjalizacjach i umiejętnościach. Są to osoby, które dzięki zaangażowaniu w pracę i rozwój firmy realizują przyjęte cele i założenia.

02 W zależności od proponowanego stanowiska stawiamy na osoby kreatywne jak i analityczne. Cenimy sumienność, pracowitość i lojalność.

03 Oferujemy:
- umowę o pracę,
- ciekawą i odpowiedzialną pracę,
- niezbędne narzędzia pracy,
- świadczenia pracownicze,
- możliwość rozwoju zawodowego i awansu,
- prywatną opiekę medyczną.

Klienci

 • 1
 • 2
 • 3

O KZŁ

Jesteśmy polskim producentem i dostawcą rozwiązań systemowych dla rynku kolejowego i pozakolejowego.

biletomat, biletomaty, parkomaty, parkomat, parkometry, parkometr, automat biletowy, tablice, SLK, mega, pesa, newag, pkp, plk, informacja pasażerska, informacji pasażerskiej, sip, sdip, systemy, pokładowe, gps, czasie rzeczywistym, spp, płatnego parkowania, terminal, infomat, infokiosk, infomaty, infokioski, vending, vendingowe, łączność, dyspozytor, zawiadowca, dyżurny ruchu, przejazd, cctv, its, izba kolei, rbf, monitoring, nagłośnienie, automatyczne zapowiedzi, serwer zapowiedzi, zapowiadanie pociągów, pociąg, pulpit, znakownik, zegar kolejowy, translacja, peronowa, tunelowa, zbiorcza, pto, interkom, intercom, anpr, artr, wim, pobieranie opłat

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 52 518 36 70
  +48 52 518 56 10
  ul. Ludwikowo 1, 85-502 Bydgoszcz
Woj: Kujawsko-pomorskie
Nip: 967-02-80-087
REGON: 091374681
KRS: 0000157565

Aktualności

26
Wrz2022

Nasz nowy, dwustronny infokiosk na...

Podczas targów InnoTrans 2022 w Berlinie, zaprezentowaliśmy nasz nowy, dwustronny infokiosk! 

23
Mar2022

Solidarni z Ukrainą

Angażujemy się w pomoc Ukrainie na wielu płaszczyznach

31
Gru2021

Kolejowe Zakłady Łączności ze świadectwem...

  Nowy System Łączności Kolejowej ukończył z wynikiem pozytywnym próby terenowe uzyskując pozytywną...

15
Gru2021

Kondolencje

  Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Jerzego Pietrzyka.

13
Gru2021

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

  Życzymy Państwu wielu sukcesów i zadowolenia z podjętych wyzwań.

30
Lis2021

Dobre dziesięć miesięcy w Kolejowych...

  Kolejowe Zakłady Łączności osiągnęły za dziesięć miesięcy 2021 r. zysk na sprzedaży...

24
Wrz2021

KZŁ podczas TRAKO 2021

  Zaprezentowaliśmy swoją ofertę podczas 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, które odbyły się...

20
Wrz2021

Nowa Strategia Kolejowych Zakładów Łączności...

  Kolejowe Zakłady Łączności mają nową Strategią działalności na lata 2021-2025. Dokument został...

14
Wrz2021

W KZŁ nastąpiło przekazanie...

  To nowe Volkswageny Transporter T6.1 Furgon! Prezes Michał Putkiewicz wręczył kluczyki pracownikom...

14
Wrz2021

Efektywne siedem miesięcy w Kolejowych...

  Kolejowe Zakłady Łączności mogą pochwalić się dobrymi wynikami za siedem miesięcy 2021. 

27
Sie2021

Otrzymaliśmy kolejny Certyfikat zgodności dla...

  Biletomat mobilny MK600 jest nowoczesnym urządzeniem do bezgotówkowej i gotówkowej sprzedaży biletów...

08
Cze2021

Innowacyjny produkt Kolejowych Zakładów Łączności...

  Kolejowe Zakłady Łączności otrzymały świadectwo dopuszczenia do eksploatacji dla Systemu Monitorowania Obiektów...

24
Maj2021

Dobry I kwartał w Kolejowych...

  Kolejowe Zakłady Łączności mogą pochwalić się dobrymi wynikami za IQ2021!

10
Lut2021

Parkomaty KZŁ w systemie PKP...

  Kolejowe Zakłady Łączności, w ramach PKP Mobility dostarczyły parkomaty na kolejne dwa...

25
Lis2020

Dzień Kolejarza

 

12
Paź2020

KZŁ zapewniają dostęp do informacji...

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem jaki ukazał się w najnowszym wydaniu...

Ostatnie projekty